Snoeien en vellen van bomen Roeselare

 

BOMEN SNOEIEN IN Roeselare DOOR ERVAREN BOOMSNOEIER

Bomen correct snoeien in Roeselare is een hele kunst en iedere boomsoort is weer anders. Daarbij zijn de belangrijkste elementen:  de boomsnoeier moet telkens weer de juiste keuze maken bij de eliminatie zodat de boom een evenwichtige vorm krijgt of behoudt; de boomsnoeier moet evenzeer de goede zaagtechniek hanteren en tot slot voortdurend aandacht hebben voor de veiligheid.

Er zijn meerdere redenen tot snoeien. De belangrijkste zijn:

  • onderhoudssnoei van volwassen bomen: gericht op het verwijderen van dubbele takken, laaghangende of risicotakken, ziek of dood hout,
  • vormsnoei waaronder dakvormen, leivormen, bolvormen, 
  • begeleidingssnoeibij jonge bomen teneinde een mooie kruin en proportionele stamhoogte te bekomen, 
  • correctiesnoei van beschadigde of in het verleden verkeerd gesnoeide exemplaren.

Vellen van bomen komt minder voor maar soms dringt de noodzaak zich op. De redenen zijn dan meestal: staat in de weg, is ziek, wordt gevaarlijk of te dicht bij de gebouwen, neemt hinderlijk veel schaduw af, … Een kapvergunning is hier en daar nodig. Bij het rooien van bomen zorgen we voor verwerking van de stam en takken tot brandhout of brengen we alles netjes weg met complete opkuis van het terrein.

HAGEN SCHEREN EN TAILLEREN IN Roeselare

Hagen scheren te Roeselare gebeurt doorgaans één tot twee keer per jaar. Sommige hagen zijn hun taille volledig kwijt, meestal door verwaarlozing, en worden beter eens grondig ingeperkt en uitgerecht. Ook bij hagen is onderscheid te maken tussen onderhoudsscheren, vormscheren en correctiescheren.

Ook heesters, struiken, klimplanten, bolvormen zoals taxusbollen, rozenstruiken en andere groensoorten in uw borders nemen we vakkundig onder handen. Na het in taille snoeien van de hagen in Roeselare doen we tevens de volledige opkuis en brengen alles weg voor verwerking en compostering.